Živočišná výroba

Chováme mléčný skot plemene holštýnské černostrakaté. Zaměřujeme se na odchov kvalitních jalovic určených pro další prodej do dojných stád.

Okrajově se zabýváme chovem ryb na vlastních rybnících.